#ICC4Palestine : Pétition in iranian

In iranian you will find below the international official petition to support the complaint to ICC against Israel for war crimes.

You can sign it in English here : http://icc4israel.wesign.it/en

از شکایت فلسطین علیه اسرائیل در دادگاه جزایی بین المللی حمایت کنیم
ما، شهروندان جهان، این اعمال را افشا کرده و برخلاف رهبران مملکت خود، از شکایتی که فلسطین مطرح کرده است حمایت می‌کنیم تا دادگاه جزایی بین‌المللی که تنها مرجع صالح برای قضاوت در مورد بدترین جنایت‌ها می‌باشد، در بارۀ جنایاتی که عموماً در فلسطین و خصوصاً در غزّه انجام گرفته‌است قضاوت کند.

************
برای امضا:
حق و عدالت از وظایف ویژۀ دولت‌ها یا حقوق‌دان‌های متخصص نیست بلکه هرانسانی در مورد جنایاتی که در غزّه اتفاق افتاد، احساس مسئولیت می‌کند.
در زمانی‌که وزیر دادگستری و دادستان دادگاه غزّه شکایتی برای احقاق حقوق قربانیان تجاوزی که همچنان ادامه دارد، به‌دادگاه جزایی بین المللی تسلیم کرده‌ا‌ند، فشارهایی از طرف بالاترین سطوح وارد می‌آید تا یک‌بار دیگر اسرائیل را از مجازات برهانند.
آیا رهبران کشورهای ما نمی‌بینند که فلسطینی‌ها توسط ارتشی بی‌شرم که قانون نمی‌شناسد کشته و مجروح میشوند و دارائی‌هایشان نابود میگردد؟ آیا نمی‌بینند که اسرائیل نیروئی سهمگین و همه‌نوع فنون جنگی را برای نابودکردن تمامی یک جامعه به‌کار می‌گیرد؟ آیا نمی‌بینند که این خشونت سازمان‌یافته که به‌آسانی « معمولی » نام گرفته است، جز یک سوء قصد تروریستی علیه حقوق مردم نیست؟
اگر یک دولت فقط بخاطر آنکه نیروی نظامی دارد به‌خودش حق بدهد در کمال مصونیت از مجازات، مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بشود و حقوق بنیادی یک ملت مستقل را نقض کند، دیگر آینده‌ای برای بشریّت متصور نیست.
معهذا، اسرائیل جنگ را فقط برای این هدف انتخاب کرد که در میان مردم فلسطین وحشت بیافریند و از این طریق حضور خود را بر سراسر فلسطین تحمیل نماید. ولی فلسطین در جواب به‌او راه حقوقی را انتخاب می‌کند زیرا می‌داند که در مقابل وجدان جهان، صالح‌ترین انسانها از همه قوی‌ترند.
امروز قلب ما برای فلسطینی‌های غزّه می‌تپد که جانشان فقط به‌این خاطر در خطر است که در غزّه‌اند و فلسطینی به دنیا آمده اند. ولی رهبران کشورهای ما در نقطۀ مقابل ما قرار دارند.
در شریطی که وزیر دادگستری و دادستان دادگاه غزّه شکایتی به‌دادگاه جزایی بین المللی تسلیم کردند تا به دیوانگی کشتار توسط ارتش اسرائیل پایان دهد، رهبران کشور ما می‌کوشند مردم فسطین را از حق و عدالت محروم کنند.
ما، شهروندان جهان این اعمال را افشا میکنیم و بر خلاف رهبران مملکت خود از شکایت فلسطین در مقابل دادگاه جزایی بین‌المللی حمایت مینمائیم تا دادگاهی که تنها مرجع صالح برای رسیدگی به‌بدترین جنایت هاست، در بارۀ جنایاتی که عموماً در فلسطین و خصوصاً در غزّه انجام گرفته‌است قضاوت کند.
و این است عدالت.

Retour haut de page