#ICC4Palestine : Pétition in hebrew, norwegian and japanese

logo_twitter

In Hebrew, Norwegian and Japanese you will find below the international official petition to support the complaint to ICC against Israel for war crimes.

You can sign it in English here : http://icc4israel.wesign.it/en

HEBREW:

אנו תומכים\ות בקובלנת פלסטין נגד ישראל בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי

אנו, אזרחיות ואזרחים מרחבי העולם, מוקיעים מאמצים אלו ובניגוד לעמדת מנהיגינו, תומכים בקובלנה שהוגשה על-ידי פלסטין בבית הדין הפלילי הבין-לאומי, הגוף היחיד המוסמך לעסוק בפשעים החמורים ביותר, שידון בפשעים שבוצעו בפלסטין בכלל וברצועת עזה בפרט.

המשפט והצדק אינם רק עניינם של מנהיגים פוליטיים ומשפטנים מומחים. הם עניינו של כל אדם, שהפשעים שנעשו בעזה נוגעים לו.
בשעה שמשרד המשפטים והתובע הכללי של בית המשפט בעזה הגישו קובלנה לבית הדין הפלילי הבינלאומי כדי לעשות צדק עם קורבנות המתקפה הנפשעת על רצועת עזה, מופעל מכבש לחצים ברמה הגבוהה ביותר במטרה להבטיח שוב את חסינותה של מדינת ישראל מתביעה.
האם מנהיגינו אינם רואים את מותם, פציעותיהם, וחורבן רכושם של תושבי עזה הפלסטינים שנגרם על-ידי צבא נטול חוק וכבוד? האם אינם רואים, שישראל משתמשת בכוח באופן בלתי-מידתי ובכל טכנולוגיות הלוחמה כדי להרוס חברה שלמה? האם אינם רואים, שאלימות שיטתית זו, המוצגת כנורמלית, אינה אלה פיגוע טרור נגד משפט העמים?
אין עתיד לאנושות, אם מדינה, כיוון שבידה כוח צבאי יכולה ליהנות מחסינות מוחלטת כאשר היא מבצעת פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ושוללת את זכויותיו הבסיסיות של עם ריבוני. 
אף על פי כן ישראל בחרה את דרך המלחמה כדי לזרוע טרור בקרב האוכלוסייה הפלסטינית ולכפות את שלטונה על כל שטחה של פלסטין. פלסטין עונה בבחירה בדרך המשפט, ביודעה שתבונת העולם תכריע שהצודק הוא החזק יותר.
בימים אלו ליבנו עם הפלסטינים בעזה, שחייהם בסכנה אך רק משום שנולדו כפלסטינים ברצועת עזה, אולם מנהיגינו עומדים מנגד. 
בעוד שמשרד המשפטים והתובע הכללי של בית המשפט בעזה הגישו קובלנה בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי במטרה לעצור את הטירוף הרצחני של הצבא הישראלי, מנהיגינו מתאמצים כדי למנוע מהעם הפלסטיני את זכותו לצדק.
אנו, אזרחיות ואזרחים מרחבי העולם, מוקיעים מאמצים אלו ולמרות עמדת מנהיגינו תומכים בקובלנה שהוגשה על-ידי פלסטין בבית הדין הפלילי הבין-לאומי, הגוף היחיד המוסמך לעסוק בפשעים החמורים ביותר, ידון בפשעים שבוצעו בפלסטין בכלל וברצועת עזה בפרט.
כך ייעשה צדק.

NORVEGIAN:

Lov og rett er ikke bare politikeres og juristers domene. Det angår oss alle, og vi er alle berørt av Israels forferdelige angrep mot Gaza.
Den sittende justisministeren og riksadvokaten i Gaza har sendt en klage til Den internasjonale straffedomstolen med bønn om rettferdighet for ofrene i de pågående angrepene. Samtidig fortsetter Israels støttespillere å presse på for at Israel skal kunne komme fra sine ugjerninger ustraffet.
Ser ikke våre politikere at palestinerne lider og dør og mister sine hjem og eiendeler under dette angrepet fra en brutal og skruppelløs overmakt? Ser de ikke at den israelske krigsmaskinen er i ferd med å ødelegge et samfunn totalt? Ser de ikke at denne systematiske volden som de hevder er normal, er ren terror og i strid med folkeretten?
Det finnes ingen fremtid for menneskeheten hvis en stat skal kunne ture fram med krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten ustraffet, bare fordi den besitter en overlegen våpenmakt.
Israel nekter et uavhengig folk deres grunnleggende rettigheter. Formålet med krigen mot Gaza er å spre frykt i den palestinske befolkningen og å tvinge hele Palestina i kne. Palestina svarer med å gå rettens vei, for de vet at i verdens øyne er det den rettferdige som er den sterkeste.
I dag roper vi om hjelp for palestinerne i Gaza som risikerer livet bare fordi de er født som palestinere i Gaza, men våre politikere lytter ikke. Tvert om går de aktivt inn for å frata det palestinske folk deres rettigheter, og de ignorerer klagen fra Gazas justisminister og riksadvokat.
Vi fordømmer angrepene på Gaza som verdensborgere, og i motsetning til våre politiske ledere støtter vi klagen Palestina har sendt inn til Den internasjonale straffedomstolen; den eneste instans med kompetanse til å dømme slike forbrytelser som det palestinske folket er blitt utsatt for, gjennom hele okkupasjonen og ganske særlig nå i Gaza.
Rettferdighet for Gaza!

JAPANESE:

パレスチナによる国際刑事裁判所への告訴を支持しよう

私たち世界の市民は、私たちを代表する政治家の策略を非難し、パレスチナ、とりわけガザでの最も重大な戦争犯罪を裁く事のできる唯一の機関である国際刑事裁判所へのパレスチナによる告訴を支持します。

――――――――――――――――――――

パレスチナによる国際刑事裁判所への告訴を支持する署名

法と司法に関わる問題は、政治家や法律家のみならず、全市民の問題であり、私たち一人一人がガザにおける犯罪に関わりがあると言えます。

パレスチナの司法大臣およびガザ裁判所の検察官は、イスラエルによる攻撃の犠牲者のために公正な裁きが下されるよう国際刑事裁判所に告訴しましたが、またしてもイスラエルを不処罰のままにしようとする圧力が上層部で働いています。

私たちを代表する政治家たちは、パレスチナの人々が死亡し、負傷していることが分からないのでしょうか。パレスチナの人々の財産が、無法な軍隊により破壊されているのが分からないのでしょうか。彼ら、彼女らは、イスラエルが、ひとつの社会全体を破壊するために、度を超えた武力と戦争兵器を行使しているのがわからないのでしょうか。そして、正当であるとイスラエルが主張する、この意図的な暴力が、人々の権利に対するテロリスト攻撃であるということが分からないのでしょうか。

もし、ある国家が、その軍事力をもって戦争犯罪および人道に対する罪を冒し、主権者の基本的人権を否定することが、完全な不処罰のもとに可能であるならば、人類に未来はないでしょう。

イスラエルは戦争を選択しました。その目的は、パレスチナの人々の間に恐れを広げ、パレスチナ全土におけるイスラエルの影響力を認めさせることです。これに対して、パレスチナは法を選択しました。世界的に見れば、法と司法が力を持つとわかっているからです。

今日、私たちの心は、パレスチナ人であるという事を理由に命を脅かされている人々とともにあります。しかしながら、私たちを代表する政治家は、国際世論の流れにさからっています。

パレスチナの司法大臣とガザ裁判所の検察官は、イスラエル軍の絶対的な狂気を終わらせるため、国際刑事裁判所に告訴しました。それに対して、私たちを代表する政治家は、パレスチナの人々の司法への権利を奪おうと画策することに熱心です。

国際刑事裁判所は、パレスチナ、とりわけガザでの最も重大な戦争犯罪を裁く事のできる唯一の機関です。私たち世界の市民は、私たちを代表する政治家の策略を非難し、国際刑事裁判所へのパレスチナによる告訴を支持します。

Retour haut de page